Du er her: Vikåsen IL » Forsiden » Vikåsen 2020

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Vikåsen 2020

Basert på kommunens utbygningsplaner i Åsen det neste ti året har Vikåsen behov for mere areal så vi i fremtiden kan legge til rette aktiviteter for våre medlemmer.
I den anledning har vi statet fire prosjekter. Alle prosjektene er i start fasen og det vil nok gå noe tid før man ser resultater av dette.
 
Prosprsjektene som man holder på med er:
 
1. Tribuneanlegg, søknad er sendt Nedre Eiker Kommune (NEK). NEK er positive til at Vikåsen kan starte byggingen av tribuneanlegg. Forutsetning fra kommunen er at Vikåsen avklarer tomte grensen mot nabo eiendommene. Denne jobben vil blir gjort når snøen forsvinner våren 2011.
 
For mer informasjon:Søknad til NEK      Svar fra NEK

 

2. Klubbhus, søknad er sendt NEK, basert på denne søknaden har Vikåsen hatt møte med kommunen for å fastlegge den videre fremdriften. Vikåsen jobber nå med prosessen å kartlegger nå hvilke ressurser vi trenger for å ta prosessen videre.

For mer informasjon: Søknad til NEK  Møte referat 26 januar 2011

3. Ny kunstgressbanen, søknad er sendt NEK i sammen med søknad om klubbhus. Vikåsen har i første omgang kun til hensikt å søke om areale for å kunne bygge ytterligere en banen når behovet melder seg så dette ligger litt frem i tid.

4. Vikåsenhall, dette er ett "drømme" slott og er avhengig av at kommunen må bygge på Åsen skolen. Forslaget fra Vikåsen er da at man bygger en ny flerbrukshall i tilknyttning til Vikåsen sitt klubbhus, hvor skolen bruker hallen på dagtid og Vikåsen kan benytte hallen på kveldstid.  

 Dette er "tunge" prosjekter som krever mye tid. Har du erfaring eller ønsker å bidra i disse prosjektene , ta kontakt med Lars Ørbeck -  tlf 90 98 26 75


 

23.02.2011
Vikåsen IL har gjennomført et møte med kommunen angående "Vikåsen 2020". Agenda for møtet var Vikåsens planer frem mot år 2020 som er både klubbhus, enda en ny kunstgressbane og hall. Dette er ting som tar tid, og fremdeles i planleggingsfasen. 
    Vikåsen IL's representanter på møte: Lars Ørbeck, Vidar Haugen, 
                            Simen Johnsen, Jan Ragnar Gevelt. Kommunen hadde 6 representanter.
  

Vikåsen IL © 2008-19 | Postboks 110 - 3051 MJØNDALEN

Innholdsoversikt

Topp