Du er her: Vikåsen IL » Forsiden » Fair Play » For trener og ledere

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

For trenere

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:

Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk
Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet

Vikåsen IL © 2008-19 | Postboks 110 - 3051 MJØNDALEN

Innholdsoversikt

Topp